window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' }); gtag('config', 'G-S1321JE6Z2');
Náhradní plnění

Náhradní plnění

Náhradní plnění

 • jedná se o jednu z možností plnění zákoného podílu zaměstnávaní osob OZP dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81
 • povinný podíl činní 4 %, týká se všech zaměstnavatelů, kdy počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru přepočteným na 40 hodin/týdně přesahuje 25 (nezapočítávají se DPČ, DPP ani agenturní zaměstnanci)
 • výpočet náhradního plnění se řídí vyhláškou č. 518/2004 Sb. Část 4 (§ 15-20)
 • základním údajem výpočtu je Statistickým úřadem vyhlášená průměrná mzda pro 1-3 čtvrtletí roku 2020 je 34.611Kč

Možnosti odvodu

 1. zaměstnávání osob OZP (dle povinného podílu)
 2. odebrání služeb od společnosti zaměstnávající více jak 50 % OZP, která na základě splnění této
  podmínky může poskytovat náhradní plnění
 3. odvodem do státního rozpočtu nebo kombinací bodů 1 a 2

Výpočet plnění

Pro možnost zajištění vlastními zaměstnanci:

 • 4% z počtu přepočtených zaměstnanců viz povinný podíl

Pro možnost odebrání služeb od společnosti poskytující náhradní plnění:

 • 7- mi násobek vyhlášené průměrné mzdy za každého zaměstnance OZP dle povinného podílu

Pro možnost odvodu do státního rozpočtu :

 • 2,5 násobek vyhlášené průměrné mzdy za každého zaměstnance OZP dle povinného podílu

Příklad

Společnost má 200 zaměstnaců, lze řešit:

 •  zaměstnáním OZP (povinný podíl 4 % = 8 OZP)
 • odebráním služeb (7-mi násobek vyhlášené průměrné mzdy za danný rok za 1 – 3 čtvrtletí)
  tj. 7 X 34.611 = 242.277,- Kč za každého OZP v našem případě X 8 = 1.938.216,- Kč za rok
 • odvodem do státního rozpočtu 2,5 vyhlášené průměrné mzdy za danný rok za 1 – 3 čtvrtletí)
  tj. 2,5 X 34.611 = 86.528,- Kč za každého OZP v našem případě X 8 = 692.220,- Kč za rok

V případě, kdy využijete možnosti odebrání služeb či zaměstnání vlastních zaměstnanců reálně pro danný příklad ušetříte 692.220,- Kč.

Společnost VSP STAV s.r.o garantuje poskytnutí náhradního plnění v plné výši fakturace.

Chcete-li zjistit Vaši povinnost:

Sídlo společnosti:

VSP security service s.r.o.
K dubu 2330/2b, Chodov
149 00 Praha 4

IČO: 27579930

Telefon:

+420 608 444 000

Email:

info@vspsecurity.cz

Kancelář Olomouc:

VSP security service s.r.o.
Jílová 300/41
779 00 Olomouc

Telefon:

+420 585 419 475

Provozní oddělení:

Hrdličkova 2208/1
148 00 Praha 4

Spisová značka: C 114943 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno 2. srpna 2006

VSP SECURITY