window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' }); gtag('config', 'G-S1321JE6Z2');
Zkoušky profesní kvalifikace strážný

Zkoušky profesní kvalifikace strážný

Společnost VSP Facility s.r.o., jako schválená autorizovaná osoba pod č: MV-181709-6/OBVV-2019, zajišťuje všem zájemcům o práci v bezpečnostních agenturách možnost přípravy a vykonání zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti „Strážný kód 68/008-E“ požadovaného dle zákona 179/2006 o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Každému úspěšnému uchazeči je vydán doklad – písemné „Osvědčení o získání profesní kvalifikace“. Cena za zkoušku je 860,- Kč bez DPH, cena za konzultační přípravu k úspěšnému absolvování zkoušky /není povinná/ v délce 4 vyučovacích hodin je 500,- Kč bez DPH.

Termíny zkoušek jsou stanoveny na stránkách společnosti. Stejně tak jsou na stránkách formuláře „Přihláška hromadná“ pro zaměstnavatele (max. 7 osob) a „Přihláška individuální“ pro jednotlivé zájemce. Formuláře lze stáhnout, vyplnit a přeposlat na níže uvedenou e-mailovou adresu. Po vzájemné dohodě jsme schopni individuálně řešit i mimořádné požadavky. Konzultační příprava i vlastní vykonání zkoušky se koná v jednom dni na adrese: K dubu 2330/2b, 149 00 Praha 4 nebo po dohodě na jiné adrese. V případě jakéhokoliv dotazu se obraťte písemně či telefonicky na pana ing. Lubomíra Najmana, tel. 602 206 429, e-mail najman@vspstav.cz.


Dostupné termíny

Nyní nejsou vypsané žádné termíny. Zkuste to později.

VSP SECURITY

Sídlo společnosti:

VSP security service s.r.o.
K dubu 2330/2b, Chodov
149 00 Praha 4

IČO: 27579930

Telefon:

+420 608 444 000

Email:

info@vspfacility.cz

Spisová značka: C 114943 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno 2. srpna 2006

VSP SECURITY