window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' }); gtag('config', 'G-S1321JE6Z2');
Ostraha objektů a staveb

Ostraha objektů a staveb

Fyzická ostraha objektů

Vnější a vnitřní ochrana proti neoprávněnému vniknutí do objektu.

Kontrola oprávněnosti vstupu a vjezdu.

Kontrola průvodních dokladů vyváženého a vynášeného materiálu.

Vydávání a vracení klíčů ve sjednaném  režimu.

Ostraha majetku proti zcizení a ničení.

Ochrana přítomných osob a vnitřní bezpečnosti.

Kontrola dodržování veřejného pořádku v prostorách s přístupem veřejnosti.

Střežení majetku klienta  pochůzkovou činností.

Preventivní činnost proti vzniku mimořádných událostí (požár, havárie vody apod.).

Obsluha technických zabezpečovacích systémů

Monitoring a obsluha technických zabezpečovacích zařízení (CCTV, EZS, EPS).

Vyhodnocování záznamů technických zabezpečovacích zařízení a kontrolních systémů technologií, reakce na signalizaci nestandardních (bezpečnostních, havarijních) situací a řešení vzniklých problémů.

Monitoring kontrolních systémů technologického vybavení (kotelny, vzduchotechnika) a jejich obsluha.

Zajišťování součinnosti s Integrovaným záchranným systémem (tel. 112) a havarijními službami při řešení mimořádných situací.

Bezpečnostní posouzení

  • posouzení stavu
  • návrh řešení/opatření
  • pomoc s realizací

Sídlo společnosti:

VSP security service s.r.o.
K dubu 2330/2b, Chodov
149 00 Praha 4

IČO: 27579930

Telefon:

+420 608 444 000

Email:

info@vspsecurity.cz

Kancelář Olomouc:

VSP security service s.r.o.
Jílová 300/41
779 00 Olomouc

Telefon:

+420 585 419 475

Provozní oddělení:

Hrdličkova 2208/1
148 00 Praha 4

Spisová značka: C 114943 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno 2. srpna 2006

VSP SECURITY