window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('consent', 'default', { 'ad_storage': 'denied', 'analytics_storage': 'denied' }); gtag('config', 'G-S1321JE6Z2');

spolehlivá ostraha objektů

Kdo jsme?

máme
16 let zkušeností
na trhu

nabízíme
komplexní služby
v oblasti bezpečnosti
a facility managementu

poskytujeme
náhradní plnění
v plné výši fakturace

veškeré služby
poskytujeme
v rámci celé čr

Nabízené služby

Náhradní plnění

Náhradní plnění

Náhradní plnění jedná se o jednu z možností plnění zákoného podílu zaměstnávaní osob OZP dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81 povinný podíl činní 4 %, týká se všech zaměstnavatelů, kdy počet zaměstnanců v hlavním pracovním poměru přepočteným na 40 hodin/týdně přesahuje 25 (nezapočítávají se DPČ, DPP ani agenturní zaměstnanci) výpočet náhradního plnění se řídí vyhláškou č. 518/2004 Sb. Část 4 (§ 15-20) základním údajem výpočtu je Statistickým úřadem vyhlášená průměrná mzda pro 1-3 čtvrtletí roku 2020 je 34.611Kč Možnosti odvodu zaměstnávání osob OZP (dle povinného podílu) odebrání služeb od společnosti zaměstnávající více jak 50 % OZP, která na základě splnění této podmínky může poskytovat náhradní plnění odvodem do státního rozpočtu nebo kombinací bodů 1 a 2 Výpočet plnění Pro možnost zajištění vlastními zaměstnanci: 4% z počtu přepočtených zaměstnanců viz povinný podíl Pro možnost odebrání služeb od společnosti poskytující náhradní plnění: 7- mi násobek vyhlášené průměrné mzdy za každého zaměstnance OZP dle povinného podílu Pro možnost odvodu do státního rozpočtu : 2,5 násobek vyhlášené průměrné mzdy za každého zaměstnance OZP dle povinného podílu Příklad Společnost má 200 zaměstnaců, lze řešit:  zaměstnáním OZP (povinný podíl 4 % = 8 OZP) odebráním služeb (7-mi násobek vyhlášené průměrné mzdy za danný…

Recepční služba

Recepční služba

Poskytujeme recepční službu zejména v administrativních budovách v rámci celé ČR, kde je vyžadována informační služba pro klienta, návštěvníky a nájemce v objektech klienta.

Recepční služba vychází z požadavků zákazníka

a může být vykonávána v civilním společenském oděvu nebo v uniformě společnosti s možností znalosti cizího jazyka.

Prioritami v recepční službě jsou zejména:

 • Vysoká úroveň společenského jednání a vystupování
 • Nadstandardní schopnosti komunikace
 • Velmi dobrá znalost cizího jazyka dle potřeb zákazníka
 • Bezvýhradná loajalita vůči naší společnosti i zákazníkovi

Recepční služba zahrnuje zejména:

 • Přijímání, ohlašování a evidence návštěv
 • Poskytování informací v rozsahu potřeb klientů nebo jejich nájemců
 • Přebírání příchozí pošty a kurýrních zásilek
 • Zabránění vstupu nepovolaným osobám
 • Obsluha telefonní ústředny
 • Zajištění režimu evidence, výdeje a vracení klíčů
 • Rezervace jednacích místností
 • Obsluha systémů EPS, EZS a kamerového systému umístěných na recepci

Sídlo společnosti:

VSP security service s.r.o.
K dubu 2330/2b, Chodov
149 00 Praha 4

IČO: 27579930

Telefon:

+420 608 444 000

Email:

info@vspsecurity.cz

Kancelář Olomouc:

VSP security service s.r.o.
Jílová 300/41
779 00 Olomouc

Telefon:

+420 585 419 475

Provozní oddělení:

Hrdličkova 2208/1
148 00 Praha 4

Spisová značka: C 114943 vedená u Městského soudu v Praze, zapsáno 2. srpna 2006

VSP SECURITY